Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP Bảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2THỦ TỤC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP LÀ TRẺ EM CÓ CẢ CHA, MẸ BỊ CHẾT, MẤT TÍCH MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNGBảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘIBảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC HỖ TRỢ KHẨN CẤP TRẺ EM KHI CHA, MẸ BỊ CHẾT, MẤT TÍCH DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC MÀ KHÔNG CÒN NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓCBảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)Bảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ GIỮA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Bảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ TRONG CÙNG ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHBảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNGBảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Bảo trợ xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh