Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
2Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
3Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x - quang chẩn đoán trong y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
4Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
5Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
6Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
7Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ