Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgân sáchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6Giải quyết hưởng BHXH một lần (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10Giải quyết hưởng chế độ thai sản (theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (theo Quyết định 777/QD-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
13Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
14Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
15Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
16Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kếtQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
17Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuêQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
18Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
19Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Giám đốc sở tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
20Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
21Quyết định tiêu hủy tài sản công (thuộcthẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
22Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền giám đốc Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính