Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của UBND cấp huyệnTài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (cấp huyện)Tài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ TIỂU THỤ NÔNG SẢNNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNGNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11THỦ TỤC XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI LÂM SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XUẤT RA. Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG)Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH, PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐẠO TẠO NGHỀ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG BẰNG VỐN TỰ ĐẦU TƯ)Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
14THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TRE NỨA TRONG RỪNG SẢN XUẤT, RỪNG PHÒNG HỘ LÀ RỪNG TỰ NHIÊN CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
15THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRE NỨA CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH (TRỪ CÁC LOÀI TRONG DANH MỤC CITES VÀ NHỰA THÔNG TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH, VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI).Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG CÁC CÂY GỖ ĐỨNG ĐÃ CHẾT KHÔ, CHẾT CHÁY, CÂY ĐỔ GÃY; TẬN THU CÁC LOẠI GỖ NẰM, GỐC, RỄ, CÀNH NHÁNH ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG TỰ ĐẦU TƯ HOẶC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNHLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC CÂY TRỒNG TRONG VƯỜN NHÀ, TRANG TRẠI VÀ CÂY TRỒNG PHÂN TÁN Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN DO CHỦ RỪNG TỰ ĐẦU TƯ HOẶC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN DO CHỦ RỪNG TỰ ĐẦU TƯ HOẶC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY HÀNG NĂM HOẶC TRỒNG LÚA KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21THỦ TỤC CẤP SỔ NUÔI VỊT CHẠY ĐỒNG CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN).Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
22THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC LÁNG GIỀNGLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh