Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Công nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
2THỦ TỤC KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Công nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
3THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
4THỦ TỤC GIA HẠN GIÂY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
5THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
6THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNGCông nghệ thông tinMức độ 2UBND huyện
7THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
8THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30ANông nghiệpMức độ 2UBND huyện
9THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNHNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNHNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG HUYỆNNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
13THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI CỦA XE CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Nông nghiệpMức độ 2UBND huyện
14THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO HOẠT ĐỘNG NỔ MÌN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GÂY NỔ KHÔNG GÂY TÁC HẠI KHÁC TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
15THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO VIỆC KHAI THÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, THỂ THAO CÓ MỤC ĐÍCH KINH DOANH; HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN HÀNH, AN TOÀN CÔNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Nông nghiệpMức độ 2UBND huyện
16THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY LÂU NĂM THUỘC LOẠI RỄ ĂN SÂU TRÊN 1M TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
17THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
18THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, 2, 6, 7, 8, 10 ĐIỀU 1 QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Nông nghiệpMức độ 2UBND huyện
19THỦ TỤC ĐÓNG DẤU BÚA KIỂM LÂMNông nghiệpMức độ 2UBND huyện
20THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NUÔI BỔ SUNG LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
21THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VÂT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠINông nghiệpMức độ 2UBND huyện
22THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HẠT KIỂM LÂM KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, KHU RỪNG PHÒNG HỘNông nghiệpMức độ 2UBND huyện