Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”Văn hóa Thể thao và Du lịchMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
2THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
3THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNGTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
4THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
5THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
6THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
7THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
8THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI , BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
9THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
10THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
11THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
12THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁPTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
13THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁPTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
14THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
15THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM; CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP HOẶC CHỨNG NHẬNTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
16THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
17THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH, BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCHTư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
18THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC Tư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
19THỦ TỤC BỔ SUNG HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀITư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
20THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀITư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
21THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC HỘ TỊCH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN Ở NƯỚC NGOÀITư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
22THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN Ở NƯỚC NGOÀITư phápMức độ 2UBND huyện Gò Dầu