Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgân sáchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
5Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
6Giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
7Giải quyết thủ tục hành chính ngành Địa chính thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
8Giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
9Giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa TT&DL thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
10Giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
11Giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
12Giải quyết thủ tục hành chính ngành thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
13Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp &PTNTKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
14Giải quyết thủ tục hành chính ngành Thông tin và truyền thôngKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
15Giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóaKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
16Giải quyết thủ tục hành chính ngành Y tếKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
17Giải quyết thủ tục hành chính ngành Xây dựngKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
18Giải quyết thủ tục hành chính ngành Công thươngKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
19Giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạoKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
20Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
21Giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động TB&XHKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
22Giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài chínhKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu