Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MÔ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ THUỘC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, NGÂN HÀNG MÔ TƯ NHÂN, NGÂN HÀNG MÔ THUỘC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
2KIỂM TRA ĐỂ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
3CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
4CÔNG NHẬN ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
5CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN Khám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
6BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOẶC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
7CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC GIẤY PHÉP BỊ THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀNKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
8CẤP BỔ SUNG LỒNG GHÉP NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM BÁC SỸ ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
9CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN HOẶC KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOAKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
10CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỘC LẬP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
11CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
12CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B, KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
13CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2016Khám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
14ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
15CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐUỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
16CHO PHÉP NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐƯỢC TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
17CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
18CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC KHÔNG CÓ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
19CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔIKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
20CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊNKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
21PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế
22PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾKhám bệnh, chữa bệnhMức độ 2Sở Y tế