Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN, ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP TỈNHKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ, NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP TỈNHKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG, SỞ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNHHạ tầng kỹ thuậtMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5LẤY Ý KIẾN CỦA CÁC SỞ: QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG, VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN BẢO TỒN TÔN TẠO CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH CẤP TỈNHKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG KHU VỰC HẠN CHẾ PHÁT TRIỂN HOẶC NỘI ĐÔ LỊCH SỬ CỦA ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT.Kiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI; DỰ ÁN TÁI THIẾT KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ HỖN HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA UBND CẤP TỈNHKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI; DỰ ÁN TÁI THIẾT KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG KHU ĐÔ THỊ; DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ HỖN HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNHKiến trúc Quy hoạch xây dựngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP TỈNHNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN, THUÊ MUA, THÊ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO DỰ ÁN BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN PHẠM VI ĐỊA BÀN TỈNHNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
14LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CPNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
15CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CPNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CPNhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17THỦ TỤC THÔNG BÁO NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BÁN, THUÊ MUANhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀINhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO HẾT HẠN (HOẶC GẦN HẾT HẠN)Quản lý nhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO BỊ MẤT, BỊ RÁCH, BỊ CHÁY, BỊ HỦY HOẠI DO THIÊN TAI HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNGQuản lý nhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢNQuản lý nhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
22CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN DO UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐẦU TƯQuản lý nhà - Bất động sảnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh