Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1118. Bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quốc tịchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2117. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký nhà hình thành trong tương laiGiao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3116. Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiGiao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4115. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương laiGiao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5114. Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấpGiao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6113. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7112. Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầuGiao dịch bảo đãmMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8111. Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sảnCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9110. Thủ tục công chứng chữ ký Đấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10109. Thủ tục công chứng bản sao từ bản chính Đấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11108. Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyềnĐấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12107. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sảnCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13106. Thủ tục công chứng bản dịchCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
14105. Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứngCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
15104. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16103. Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sảnCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17102. Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sảnCông chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18101. Thủ tục nhận lưu giữ di chúcĐấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19100. Thủ tục công chứng di chúcĐấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2099. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Công chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2198. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn sẵn Công chứngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2297. Thủ tục bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnĐấu giáMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh