Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
2Thủ tục thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệpMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
3Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
6Thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
7Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trườngMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
8Thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sảnMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
9Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
10Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
11Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giảnMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
12Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiếtMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
13Thủ tục cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự ánMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
14Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
15Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Môi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
16Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
17Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trườngMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
18Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nướcTài nguyên nướcMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
19Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.Tài nguyên nướcMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
20Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.Tài nguyên nướcMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
21Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.Tài nguyên nướcMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
22Thủ tục cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.Tài nguyên nướcMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh