Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
2Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
3Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
4Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
5Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kếtQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
6Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuêQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
7Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
8Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Giám đốc sở tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
9Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
10Quyết định tiêu hủy tài sản công (thuộcthẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
11Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền giám đốc Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
12Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
13Quyết định bán tài sản công cho ngươi duy nhất theo quy định tại khoản 2 điều 25 nghị định số 151/2017/nđ-cp ngày 26/12/2017 (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
14Quyết định bán tài sản công (thuộcthẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
15Quyết định điều chuyển tài sản công (thuộc thẩm quyền giám đốc Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
16Quyết định điều chuyển tài sản công (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
17Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 điều 41 của luật quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền giám đốc sở tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
18Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 điều 41 của luật quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
19Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
20Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan Nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
21Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
22Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công(thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính