Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn phòngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoBan Tôn giáoMức độ 2Bộ Nội vụ
3Bộ Thủ tục hành chính ngành Nội vụ Mức độ 2
4XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH NƠI NGƯỜI VÀO TU CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ¬Ban Tôn giáoMức độ 2
5XÁC NHẬN SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THUYÊN CHUYỂN.Ban Tôn giáoMức độ 2
6TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNHHội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
7TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG HUYỆN, THỊ XÃ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNHội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
8TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
9TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH, HUYỆN. Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
10TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VIỆC CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH .....Ban Tôn giáoMức độ 2
11TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
12TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoTIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO
13TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG PHẠM VI MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
14TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ban Tôn giáoMức độ 2
15TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 92/2012/NĐ-CP.Ban Tôn giáoTIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 92/2012/NĐ-CP.
16TIẾP NHẬN THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH (NƠI ĐI)Ban Tôn giáoMức độ 2
17TIẾP NHẬN THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG.Ban Tôn giáoMức độ 2
18TIẾP NHẬN THÔNG BÁO DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG TẠI CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG VÀO NĂM SAU.Ban Tôn giáoMức độ 2
19TIẾP NHẬN THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC TRONG TÔN GIÁOBan Tôn giáoMức độ 2
20TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ.Ban Tôn giáoTIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ.
21THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH.Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2
22THAY ĐỔI HOẶC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH Hội - Tổ chức phi chính phủMức độ 2