Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhậnT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
2Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
3Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhậnT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
4Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
5Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ.T.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
6Thủ tục đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc giaT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
7Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. T.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
8Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượngT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
9Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượngT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
10Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩuT.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
11Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân.T.Chuẩn - Đ.Lường - C.LượngMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
12Thủ tục khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
13Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
14Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x - quang chẩn đoán trong y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
15Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
16Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
17Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
18Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)An toàn bức xạ và hạt nhânMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
20Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
21Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ
22Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động KHCNMức độ 2Sở Khoa học và Công nghệ