Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhHoạt động đối ngoạiMức độ 3
2Quyết định số 1060/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây ninhHoạt động đối ngoạiMức độ 3
3Quyết định 1255/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết các TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhHoạt động đối ngoạiMức độ 3
4Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgân sáchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
9Giải quyết hưởng BHXH một lần (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
10Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN (Theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh KhácMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13Giải quyết hưởng chế độ thai sản (theo Quyết định 777/QĐ-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
14Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (theo Quyết định 777/QD-BHXH)Thực hiện chính sách BHXHMức độ 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
16Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
17Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
18Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
19Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kếtQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
20Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuêQuản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
21Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính
22Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Giám đốc sở tài chính)Quản lý Ngân sáchMức độ 2Sở Tài chính