Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Bộ thủ tục ngành Tư pháp - Hộ tịch 2016Mức độ 2
2Bộ thủ tục ngành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2016Mức độ 2
3Bộ thủ tục ngành Nội vụ 2016Mức độ 2
4Bộ thủ tục ngành Giáo dục - Đào tạo 2016Mức độ 2
5Bộ thủ tục ngành LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH- XÃ HỘI 2016Mức độ 2
6Bộ thủ tục ngành Kinh tế - Hạ tầng, Xây dựng, Công thương năm 2016Mức độ 2
7THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
8CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân)Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
9CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
10TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
11THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
12THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
13ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
14CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (Trường hợp bị mất).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
15CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi bị hư hỏng).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
16CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (Trường hợp bị mất).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
17CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi bị hư hỏng).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
18THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
19ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÁCH Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
20 ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SÁP NHẬPĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
21ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HỢP NHẤTĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
22ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHIAĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư