Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
2. Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội (theo QĐ 1133/QĐ-BHXH)
Cơ quan cập nhật:
Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ sở Pháp lý:
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;
- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
Trình tự Thực hiện:
1. Bước 1: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp nhận tiền muốn uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) lấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. thể như sau:
- Trường hợp thông thường, lấy xác nhận tại UBND xã.
- Trường hợp người hưởng bị phạt tù giam uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lấy xác nhận của Giám đốc trại giam.
- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH đang định cư, cư trú tại nước ngoài, hoặc đang đi du lịch, khám chữa bệnh ở nước ngoài không trực tiếp nhận tiền uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú. Trường hợp lấy xác nhận của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú khi nộp cho cơ quan BHXH giải quyết phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt đã được công chứng
2. Bước 2:
a) Trường hợp lĩnh thay chế độ hàng tháng:
Người lĩnh thay nộp Giấy uỷ quyền cho đại diện chi trả (ĐDCT) và đến kỳ lĩnh lương, ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Trường hợp người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ĐDCT hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải nộp trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật
b) Trường hợp lĩnh thay các chế độ BHXH một lần: Người lĩnh thay nộp Giấy ủy quyền cho BHXH huyện, BHXH huyện viết phiếu chi chi trả chế độ cho người lĩnh thay.
3. Bước 3: ĐDCT tiếp nhận Giấy uỷ quyền chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy uỷ quyền đến hết thời hạn ủy quyền sau đó nộp cho BHXH cấp huyện để BHXH huyện lưu giữ Giấy uỷ quyền
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội huyện
Thành phần Hồ sơ:
- Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).
- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.
Thời gian Giải quyết:
ĐDCT tiếp nhận Giấy ủy quyền và thực hiện chi trả cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng:
Cá nhân
Kết quả:
- Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Phiếu chi tiền mặt
Yêu cầu và Điều kiện:
Không
Lệ phí:
Không
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: