Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan cập nhật:
UBND Huyện Bến Cầu
Lĩnh vực:
Ngân sách
Cơ sở Pháp lý:

Trình tự Thực hiện:
Như trong quy trình
Cách thức thực hiện:
Như trong quy trình
Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:
Như trong quy trình
Thời gian Giải quyết:
Như trong quy trình
Lệ phí:
theo từng thủ tục 
Nội dung Tập tin Đính kèm: