Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)
Cơ quan ban hành:
Sở Tài chính
Cơ quan cập nhật:
Sở Tài chính
Lĩnh vực:
Quản lý Ngân sách
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính
Cơ sở Pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 
   - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Trình tự Thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thì nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian 05 ngày làm việc

Bước 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ được cá nhân, tổ chứcnộp trực tiếp tại Trung tâm.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ sẽ được Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển cho Sở Tài chính giải quyết (Trưởng phòng QLG&CS)

Công chức tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Bước 2

 

Sở Tài chính

- Trưởng phòng QLG&CS tiếp nhận hồ sơ từ  Trung tâm Hành chính công.

- Phân công Chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

0.5 ngày

- Thẩm định, kiểm tra các hồ sơ liên quan, hồi đáp trong trường hợp đề nghị không phù hợpvà báo cáo lãnh đạo Phòng

- Nếu phù hợp, Chuyên viên liên hệ và đến cơ quan, tổ chức để xuất hóa đơn trực tiếp

Chuyên viên phòng QLG&CS

 

 

 

03 ngày

 Thông báo ý kiến xử lý hồ sơ trên hệ thống chuyển cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trưởng phòng QLG&CS

0.5 ngày

Bước 3

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận thông báo kết quả giải quyết từ Sở Tài chính và kết thúc quy trình xử lý hồ sơ

Công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày  làm việc

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian Giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công
Kết quả:
Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công
Yêu cầu và Điều kiện:
Không có
Lệ phí:
Không 
Nội dung Tập tin Đính kèm: