Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)
Cơ quan ban hành:
Sở Tài chính
Cơ quan cập nhật:
Sở Tài chính
Lĩnh vực:
Quản lý Ngân sách
Cơ quan thực hiện:

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính
   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ sở Pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Trình tự Thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thì nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian 30 ngày

Bước 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ sẽ được Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển cho Sở Tài chínhgiải quyết.

Công chức tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Bước 2

 

Sở Tài chính

 

- Trưởng phòng QLG&CS tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công.

- Phân công Chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

0.5 ngày

 

 

Thẩm định hồ sơ vàlập phương án xử lý tài sản tham mưu lãnh đạo Phòng phê duyệt,trình Lãnh đạo Sở (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh) hoặc xin ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Chuyên viên phòng QLG&CS

 

14.5 ngày

 

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của Chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt(đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh) hoặc xin ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Nếu không thống nhất, đề nghị Chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

01 ngày

 

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của phòng QLG&CS, phê duyệt và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

- Nếu không thống nhất, đề nghị  phòng QLG&CS thẩm định lại

(Trường hợp nếu có sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo chỉ đạo hoặc các nội dung khác… cử Chuyên viên thực hiện nhận, gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh đến khi hoàn thành)

Lãnh đạo Sở Tài chính

02 ngày

Bước 3

Văn phòng UBND tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ, văn bản từ Sở Tài chính, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh)hoặc có ý kiến gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan trung ương (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Chuyển trả kết quả cho Sở Tài chính (Trưởng phòng QLG&CS)

VP UBND tỉnh

 

10 ngày

Bước 4

 

Sở Tài chính

Tiếp nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng QLG&CS chuyển kết quả cho Chuyên viên để gửi nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm

Trưởng phòng QLG&CS

01 ngày

Bước 5

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ  Sở Tài chínhtrả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính;

- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản sao;

- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao;

- Văn kiện dự án: 01 bản sao;

- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian Giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:

Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án.

Kết quả:
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc hoặc Quyết định thu hồi tài sản công.
Yêu cầu và Điều kiện:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương đối với đơn vị thuộc Trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý
Lệ phí:
Không 
Nội dung Tập tin Đính kèm: