Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
Cơ quan ban hành:
Sở Tài chính
Cơ quan cập nhật:
Sở Tài chính
Lĩnh vực:
Quản lý Ngân sách
Cơ quan thực hiện:

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ sở Pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Trình tự Thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thì nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)  để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian 120 ngày

Bước 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ được  cá nhân, tổ chứcnộp trực tiếp tại Trung tâm.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ sẽ được Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chuyển cho Sở Tài chính thẩm định, giải quyết. (Trưởng phòng QLG&CS)

 

Công chức tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Bước 2

 

Sở Tài chính

- Trưởng phòng QLG&CS tiếp nhận hồ sơ từ  Trung tâm Hành chính công.

- Phân công Chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

0.5 ngày

 

- Thẩm định hồ sơ và dự thảo Tờ trình.

- Trình Lãnh đạo phòng  phê duyệt, trình lãnh đạo Sở 

 

Chuyên viên phòng QLG&CS

 

14.5 ngày

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của Chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

- Nếu không thống nhất, đề nghị Chuyên viên thẩm định lại hồ sơ

Trưởng phòng QLG&CS

 

01 ngày

- Nếu thống nhất với ý kiến tham mưu của phòng QLG&CS, phê duyệt và chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

- Nếu không thống nhất, đề nghị  phòng QLG&CS thẩm định lại

(Trường hợp nếu có sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo chỉ đạo hoặc các nội dung khác… cử Chuyên viên thực hiện nhận, gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh đến khi hoàn thành)

Lãnh đạo Sở Tài chính

02 ngày

Bước 3

Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét báo cáo thẩm định của Sở Tài chính và lấy ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh

VP UBND tỉnh

10 ngày

Bước 4

Thường trực HĐND tỉnh

Thẩm định các nội dung trong đề án theo văn bản đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh và có ý kiến bằng văn bản gửi  Văn phòng UBND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

30  ngày

Bước 5

Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ đạo đơn vị có đề án nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện đề án theo ý kiến của  Thường trực HĐND tỉnh

VP UBND tỉnh

05  ngày

Bước 6

Đơn vị sự nghiệp công lập

Chỉnh lý, hoàn thiện đề án theo văn bản chỉ đạo của  VP UBND tỉnh và lập văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đơn vị

sự nghiệp công lập

25 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND tỉnh

- Ban hành Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án

- Chuyển trả kết quả cho Sở Tài chính (Trưởng phòng QLG&CS)

 

Văn phòng UBND tỉnh

30 ngày

Bước 8

Sở Tài chính

Tiếp nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng QLG&CS chuyển kết quả cho Chuyên viên để gửi nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm

Trưởng phòng QLG&CS

01 ngày

Bước 9

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ Sở Tài chínhtrả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính;

- Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định.

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao;

- Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính;

- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao;

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản saoSố lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian Giải quyết:
120 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết
Kết quả:

Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.

Yêu cầu và Điều kiện:
Không có
Lệ phí:
Không 
Nội dung Tập tin Đính kèm: