Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Mức độ:
Mức độ 3