Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Quyết định 1255/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết các TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Mức độ:
Mức độ 3
Tập tin đính kèm: