Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Cơ quan cập nhật:
UBND Huyện Hòa Thành
Lĩnh vực:
Nội vụ
Mức độ:
Mức độ 2
Thành phần Hồ sơ:
1 Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành
2 Văn bản đề nghị (theo mẫu) (Tải biểu mẫu)