Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Quyết định 2324/QĐ-UBND về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Mức độ:
Mức độ 2
Tập tin đính kèm: