Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Thủ tục Hành chính
Thủ tục cho phép tổ chức Hội thảo, Hội nghị quốc tế
Cơ quan cập nhật:
Sở ngoại vụ
Lĩnh vực:
Hoạt động đối ngoại
Cơ quan thực hiện:
Sở Ngoại vụ.
Cơ sở Pháp lý:

- Quyếtđịnh số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Quyếtđịnh số 30/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh./.

Trình tự Thực hiện:

Trình tự

Cách thức thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Chuẩn bị đầyđủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ.

 

Cơ quan, tổ chứcchủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Giờ hành chính

B2

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhậnvà chuyển phòng chuyên môn.

* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơtheo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giờ hành chính

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giờ hành chính

B4

Thẩmđịnh, tham mưu văn bản.

Chuyên viên

03ngày

B5

Lãnhđạo phòng xem xét, phê duyệt:

* Nếu đồng ý: ký nháy vào văn bản, trình lãnh đạo sở.

* Nếu không đồng ý: chuyển lại B4.

Lãnhđạo phòng

0,5 ngày

B6

Lãnhđạo sở xem xét, phê duyệt:

* Nếu đồng ý: ký và chuyển bộ phận phát hành văn bản.

* Nếu không đồng ý: chuyển lại B5.

Lãnhđạo sở

0,5 ngày

B7

UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

Lãnhđạo UBND tỉnh

01 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả, lưu hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giờ hành chính

Cách thức thực hiện:

nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Mức độ:
Mức độ 3
Thành phần Hồ sơ:

* Đối với cơ quan, tổ chức trong tỉnh:

Công văn/Tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế(thời hạn trình ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức). Đề án hoặc kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:

- Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

- Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

- Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

- Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

- Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

- Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

- Nguồn kinh phí;

- Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có).

* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

Kế hoạch tổ chứchội nghị, hội thảo quốc tế(thời hạn trình ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức), trong đócần nêu rõ:

- Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

- Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

- Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

- Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

- Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);

- Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

Thời gian Giải quyết:

Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng:

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các cơ quan, tổ chứctrong tỉnh: các sở, ban ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoàiđã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Kết quả:
Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.
Lệ phí:
Không