Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục Hành chính Backups

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
+ Mở rộng
  
Edit
  
Manager
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
Cơ sở Pháp lý
Đối tượng
  
  
Thành phần Hồ sơ
Thời gian Giải quyết
Trình tự Thực hiện
Cách thức thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Yêu cầu và Điều kiện
Lệ phí
  
  
  
  
  
 Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2  Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/ 4 /2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;
- Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng;
- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính
- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;
Cá nhân
49011
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu;
Bản sao các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư ;
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Tây Ninh (địa chỉ: 314 đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thị xã Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung.
+Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý xây dựng – Sở Xây dựng. Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
- Bước 2. Phòng Quản lý xây dựng – Sở Xây dựng thực hiện các công việc sau:
+ Xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần để cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì lập kế hoạch trình hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ;
+ Tổ chức họp hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ.
+ Trên cơ sở kết quả họp hội đồng, nếu hồ sơ được chấp nhận sẽ làm quyết định cấp chứng chỉ, nhập dữ liệu vào mẫu chứng chỉ có sẵn, trình ký, chuyển kết quả giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nếu hồ sơ không được chấp thuận sẽ không tiếp tục giải quyết, chuyển trả hồ sơ cùng lý do không giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng:
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện;
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định;
+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện
Sở Xây dựng
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.
300.000đ/ chứng chỉ
Sở Xây dựngApproved
 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,...   Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,...
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Điều 50, Luật Đất đai năm 2003;
- Luật Xây dựng năm 2003;
- Luật Nhà ở năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
- Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Điều 3 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;
- Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc qui định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Hộ gia đình, cá nhân
490224
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN);
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm:
+ Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
+ Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
+ Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
+ Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.
- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
33 ngày làm việc ( cấp xã 07 ngày và cấp huyện là 26 ngày). Thời gian thực hiện thủ tục hành chính không kể thời gian niêm yết công khai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Bước 1. Hộ gia, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
Bước 2. UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc:
- Cán bộ địa chính tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; thẩm tra, xác nhận về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày;
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời gian 02 ngày; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc theo quy định, trình UBND cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSNH ở và tài sản gắn liền với đất (theo quy trình như ở cấp huyện);
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện giao giấy chứng nhận QSDĐ, QSNH ở và tài sản gắn liền với đất cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã.
Bước 3. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã:
- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp lệ phí.
- Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã.
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Không
(Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND). - Lệ phí giấy chứng nhận tại xã, thị trấn: 12.000 đồng/giấy; - Lệ phí trích lục tại xã, thị trấn: 10.000 đồng/ lần;
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xãApproved
Cấp bản sao văn bản công chứng Cấp bản sao văn bản công chứng
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
Mức độ 2Attachment

Sở Tư Pháp

Cá nhân
6089
  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
3. Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng (đối với trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng là người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính hoặc cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết).
4.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản.

Thông tư liên tịch 04/2006/T...
2. Phiếu hẹn
Thông tư liên tịch 04/2006/T...

​3 ngày

 
Tên bước

Mô tả bước
1.
Bước 1

Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu cấp bản sao. Giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc cấp bản sao văn bản công chứng; xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng.
2.
Bước 2

Công chứng viên đối chiếu với bản chính văn bản công chứng để cấp bản sao. Nội dung bản sao phải đúng với nội dung bản chính văn bản công chứng.
3.
Bước 3

Công chứng viên ký bản sao văn bản công chứng .

​Trụ sở cơ quan hành chính

​Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh.

Bản sao

​Không

​Không

Sở Tư phápApproved
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Khoản 3, khoản 4-mục VI – Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.
Cá nhân, tổ chức.
49030
(khoản 4, mục VI - Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
a. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp biển hiệu (theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);
- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Bước 1.
Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 139A, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2.
Phòng Nghiệp vụ Du lịch thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ký nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi.
+ Nghiên cứu hồ sơ và tham mưu Lãnh đạo Sở ký quyết định hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định hành chính.
(khoản 3, mục VI – Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách; Đảm bảo các tiêu chuẩn:
+ Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;
+ Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;
+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;
+ Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;
+ Có phòng vệ sinh riêng cho khách;
+ Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchApproved
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Khoản 3, khoản 4-mục VI -Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.
Cá nhân, tổ chức.
49040
(khoản 4, mục VI – Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
a. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp biển hiệu (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);
- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Bước 1.
Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 139A, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2.
Phòng Nghiệp vụ Du lịch thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ký nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi.
+ Nghiên cứu hồ sơ và tham mưu Lãnh đạo Sở ký quyết định hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định hành chính.
(khoản 3, mục VI – Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách;
- Đảm bảo các tiêu chuẩn:
+ Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết;
+ Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;
+ Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;
+ Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchApproved
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Khoản 5 Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao.
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ .
- Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của UBTDTT (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ VHTTDL.
Cá nhân, Tổ chức
49050
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.
- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Bước 1.
Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 139A, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2.
Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ký nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi.
+ Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Giấy chứng nhận.
(Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao):
- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động TDTT.
- Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh
không có
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchApproved
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Luật thể dục, thể thao sô 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.
- Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của UBTDTT (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT.
Cá nhân, tổ chức
49060
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Bước 1.
Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 139A, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2.
Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ký nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi.
+ Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh
Giấy chứng nhận.
(Điều 50 Luật Thể dục, Thể thao).
- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động của TDTT chuyên nghiệp.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động TDTT chuyên nghiệp.
- Có vận động viên chuyên nghiệp và huấn luyện viên chuyên nghiệp.
- Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh
không có.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchApproved
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội.
Tổ chức
49073
1. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông (mẫu 01);
b) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể);
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
c) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;
d) Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:
- Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
- Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT;
- Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
đ) Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
* Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xây dựng Trang thông tin điện tử tổng hợp thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của (Bộ phận Một cửa) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh (Số 006 đường Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hoàn chỉnh.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn gửi cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Báo chí, Xuất bản.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2: Phòng Báo chí, Xuất bản giải quyết hồ sơ:
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp phép đến Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do và chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
* Bước 3: Bộ phận Một cửa trả kết quả thực hiện như sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
Giấy phép
(Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp.
b) Có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:
- Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:
+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;
+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;
+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;
+ Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.
- Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
- Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
- Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
d) Có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động:
- Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.
- Điều kiện về kỹ thuật: Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
+ Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
+ Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
+ Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
+ Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin:
- Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
- Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
- Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).
Không
Thông tin - Truyền thôngApproved
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội.
Tổ chức
49081
1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);
- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
* Bước 1: Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng, không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh (Số 006 đường Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hoàn chỉnh.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Báo chí, Xuất bản.
Trong thời hạn nhất định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2: Phòng Báo chí, Xuất bản tham mưu lãnh đạo giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
* Bước 3: Bộ phận Một cửa trả kết quả thực hiện như sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
Giấy phép
Không
Không
Thông tin - Truyền thôngApproved
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần  Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
1. Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực 17/5/2001.
2. Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Ngày hiệu lực ngày 11/6/2005.
3. Nghị định 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Có hiệu lực từ ngày 23/9/2008;
4. Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính" và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính". Ngày hiệu lực: 06/11/2005.
Tổ chức
49090
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị việc chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt tỷ lệ 20%;
+ Đơn chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu);
+ Đơn đề nghị mua cổ phần của các cổ đông (đối với cổ đông pháp nhân, đơn mua cổ phần phải do người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký tên và đóng dấu), trong đó cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính, điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần và đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần;
+ Hồ sơ các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có ghi tên dưới 20% vốn điều lệ;
+ Các văn bản khác có liên quan đến việc thay đổi, chuyển nhượng cổ phần.
- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt tỷ lệ 20% của Công ty cho thuê tài chính cổ phần, lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính;
+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ;
+ Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do;
+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.
Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính.
+ Qua Bưu điện;
+ Trụ sở cơ quan hành chính.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Văn bản chấp thuận
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội.
Tổ chức
49101
1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn);
- Bản sao giấy phép.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
* Bước 1: 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của (Bộ phận Một cửa) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh (Số 006 đường Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hoàn chỉnh.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Báo chí, Xuất bản.
- Trong thời hạn nhất định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2: Phòng Báo chí, Xuất bản tham mưu lãnh đạo giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
* Bước 3: Bộ phận Một cửa trả kết quả thực hiện như sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
Giấy phép
Không
Không
Thông tin - Truyền thôngApproved
Nhập Quốc tịch Việt Nam (Test) Nhập Quốc tịch Việt Nam (Test)
biofarm 2013.
bioadmin
Portal 2013.
SPFE2013\quantritn
System Account
Mức độ 2

​Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

​Cá nhân

6090
1.- Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam2.- Bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế,
kể cả của con chưa thành niên, nếu đồng thời xin nhập Quốc tịch cho người đó.3.- Bản khai lý lịch4.- Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam, nơi đương sự thường trú cấp, trong trường hợp đương sự không thuờng
trú ở Việt Nam thì nộp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền
của nuớc mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp.5.- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, bao gồm cả hiểu biết về
văn hóa, lịch sử và pháp luật Việt Nam theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
và Bộ Tư pháp.6.- Giấy xác nhận về thời gian đã thường trú liên tục ở Việt Nam
do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi đương sự thường trú cấp; nếu trước
đây đương sự thường trú ở địa phương khác, thì còn phải có giấy xác nhận về
thời gian đã thường trú do Ủy ban nhân dân cấp xã của địa phương đó cấp.7.- Giấy xác nhận về chổ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp hoặc
tình trạng tài sản tại Việt Nam do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự thường
trú cấp.8.- Bản cam kết về việc từ bỏ quốc tịch nước ngòai (nếu có) khi
được nhập Quốc tịch Việt Nam. Trường hợp mặc nhiên mất Quốc tịch nước ngoài
khi được nhập Quốc tịch Việt Nam thì bản cam kết trên được thay bằng giấy xác
nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà đương sự là
công dân về việc pháp luật của nước đó qui định mặc nhiên mất Quốc tịch trong
trường hợp này. Trong trường hợp đặc biệt, khi người xin nhập quốc tịch Việt
Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài của họ theo qui định tại khoản 3 Điều 20 của
Luật Quốc tịch Việt Nam, thì không phải nộp giấy tờ quy định tại điểm này,
nhưng phải làm đơn xin giữ quốc tịch nước ngòai theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định;
trong đơn phải nêu rõ lý do xin giữ quốc tịch nước ngòai và cam kết việc giữ
quốc tịch nước ngòai không cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của
công dân Việt Nam.9.- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam;
tên gọi Việt Nam phải được ghi rõ trong đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
Số
bộ hồ sơ: 04 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản qui định1.Đơn xin nhập quốc tịch Việt NamQuyết
định số 60/1999/QĐ-TP-...
  ​8 tháng

Trụ sở cơ quan hành chính ​

​Sở Tư pháp

Quyết định hành chính  

  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí nhập quốc tịch Việt Nam 2.000.000đ/ trường hợp Thông tư liên tịch số 08/199...
Chủ tịch nướcApproved
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội.
Tổ chức
49110
1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
- Các tài liệu chứng minh có liên quan.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
* Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;
- Thay đổi tên miền;
- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của (Bộ phận Một cửa) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh (Số 006 đường Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hoàn chỉnh.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Báo chí, Xuất bản.
- Trong thời hạn nhất định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2: Phòng Báo chí, Xuất bản tham mưu lãnh đạo giải quyết hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
* Bước 3: Bộ phận Một cửa trả kết quả thực hiện như sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
Giấy phép
Không
Không
Thông tin - Truyền thôngApproved
Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Luật Trợ giúp pháp lý;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày12/01/ 2007 của Chính phủ Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cá nhân
49120
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị thu hồi thẻ của Giám đốc Trung tâm;
- Một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định trong Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi thẻ cộng tác viên của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Sở Tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên.
* Bước 1:
Đề nghị thu hồi thẻ
Khi cộng tác viên thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày12/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý Giám đốc Trung tâm ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên;
* Bước 2:
Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ và gửi cho cộng tác viên;
* Bước 3:
Cộng tác viên có trách nhiệm nộp lại thẻ Cộng tác viên.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh
Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
Không có
Không có
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án Thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
Tổ chức, cá nhân.
49130
a) Thành phần hồ sơ gồm:
Giấy xem tài sản; CMND; Giấy phép kinh doanh (tùy theo ngành nghề); Nộp một khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng (từ 1%- 15% tùy theo giá trị tài sản Trung tâm sẽ quy định trong quy chế của từng cuộc bán đấu giá)
b) Số lượng: Mỗi khách hàng đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ
Đối với động sản: Trong vòng 07 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền, Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ giao tài sản. Đối với bất động sản: Trong vòng 30 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền, Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng,
* Bước 1
Sau khi ký hợp đồng với bên có tài sản, Trung tâm tiến hành đăng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh hoặc Đài Phát Thành truyền hình tỉnh theo yêu cầu của bên có tài sản) và niêm yết tại địa phương nơi có tài sản bán đấu giá (đối với bất động sản). Cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để mua hồ sơ, đăng ký và nộp lệ phí đấu giá tại địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Bước 2
- Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản, sau khi xem tài sản, nếu đồng ý, khách hàng sẽ mua hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Niêm yết danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm (sau khi khách hàng đã nộp tiền đặt trước từ 1%- 15% tại Ngân hàng và có làm thủ tục đăng ký tại Trung tâm đúng thời hạn)
- Tổ chức đấu giá tài sản.
* Bước 3
Cá nhân trúng giá nộp tiền trúng giá. Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng trúng giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)
Trực tiếp, công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.
Hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm và khách hàng trúng giá.
không có

xem file đính kèm
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nếu có đủ điều kiện thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá.
49140
a) Thành phần hồ sơ gồm: Giấy xem tài sản; CMND; Giấy phép kinh doanh (tùy theo ngành nghề); nộp một khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng (từ 1%- 15% tùy theo giá trị tài sản Trung tâm sẽ quy định trong quy chế của từng cuộc bán đấu giá ).
b) Số lượng hồ sơ: Mỗi khách hàng đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ
Trong vòng 07 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ giao tài sản.
* Bước 1
Sau khi ký hợp đồng với bên có tài sản, Trung tâm tiến hành đăng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh hoặc Đài Phát Thành truyền hình tỉnh theo yêu cầu của bên có tài sản) và niêm yết tại địa phương nơi có tài sản bán đấu giá ( đối với bất động sản). Cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để mua hồ sơ, đăng ký và nộp lệ phí đấu giá tại địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Bước 2
- Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản, sau khi xem tài sản, nếu đồng ý, khách hàng sẽ mua hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Niêm yết danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm (sau khi khách hàng đã nộp tiền đặt trước từ 1%- 15% tại Ngân hàng và có làm thủ tục đăng ký tại Trung tâm đúng thời hạn)
- Tổ chức đấu giá tài sản.
* Bước 3
Cá nhân trúng giá nộp tiền trúng giá. Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng trúng giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trực tiếp, công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.
Hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm và khách hàng trúng giá
không có
Xem file đính kèm
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;... Thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;...
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nếu có đủ điều kiện thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá.
49150
a) Thành phần hồ sơ gồm: Giấy xem tài sản; CMND; Giấy phép kinh doanh (tùy theo ngành nghề).
b) Số lượng hồ sơ: Mỗi khách hàng đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ
Trong vòng 07 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền, Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ giao tài sản.
* Bước 1
Sau khi ký hợp đồng với bên có tài sản, Trung tâm tiến hành đăng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh hoặc Đài Phát Thành truyền hình tỉnh theo yêu cầu của bên có tài sản) và niêm yết tại địa phương nơi có tài sản bán đấu giá ( đối với bất động sản). Cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để mua hồ sơ, đăng ký và nộp lệ phí đấu giá tại địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Bước 2
- Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản, sau khi xem tài sản, nếu đồng ý, khách hàng sẽ mua hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Niêm yết danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm (sau khi khách hàng đã nộp tiền đặt trước từ 1%- 15% tại Ngân hàng và có làm thủ tục đăng ký tại Trung tâm đúng thời hạn)
- Tổ chức đấu giá tài sản.
* Bước 3
Cá nhân trúng giá nộp tiền trúng giá. Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng trúng giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trực tiếp, công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.
Hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm và khách hàng trúng giá.
không có
Xem file đính kèm
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bán đấu giá tài sản theo hợp đồng của tổ chức và cá nhân (cầm cố, thế chấp...) Thủ tục bán đấu giá tài sản theo hợp đồng của tổ chức và cá nhân (cầm cố, thế chấp...)
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nếu có đủ điều kiện thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá.
49160
a) Thành phần hồ sơ gồm:
Giấy xem tài sản; CMND; Nộp một khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng (từ 1%- 15% tùy theo giá trị tài sản Trung tâm sẽ quy định trong quy chế của từng cuộc bán đấu giá).
b) Số lượng: Mỗi khách hàng đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ
Đối với động sản: Trong vòng 07 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền, Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ giao tài sản. Đối với bất động sản:Trong vòng 30 ngày kế từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tổ chức đấu giá, khách hàng trúng giá, nộp đủ tiền, Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ giao tài sản theo quy định pháp luật.
* Bước 1
Sau khi ký hợp đồng với bên có tài sản, Trung tâm tiến hành đăng thông báo bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh hoặc Đài Phát Thành truyền hình tỉnh theo yêu cầu của bên có tài sản) và niêm yết tại địa phương nơi có tài sản bán đấu giá ( đối với bất động sản). Cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để mua hồ sơ, đăng ký và nộp lệ phí đấu giá tại địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Bước 2
- Trung tâm cấp giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản, sau khi xem tài sản, nếu đồng ý, khách hàng sẽ mua hồ sơ và tiến hành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Niêm yết danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm (sau khi khách hàng đã nộp tiền đặt trước từ 1%- 15% tại Ngân hàng và có làm thủ tục đăng ký tại Trung tâm đúng thời hạn)
- Tổ chức đấu giá tài sản.
* Bước 3
Cá nhân trúng giá nộp tiền trúng giá. Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng với khách hàng trúng giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (địa chỉ đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.)
Trực tiếp, công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.
Hợp đồng bán đấu giá được ký kết giữa Trung tâm và khách hàng trúng giá
không có
Xem file đính kèm
Sở Tư phápApproved
Thủ tục báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng Thủ tục báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về TTHC trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Tổ chức
49171
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Báo cáo của chủ đầu tư theo mẫu
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
01 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo (thời gian nhận giấy báo cáo là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành).
- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo và gửi tới Sở Xây dựng Tây Ninh (địa chỉ: 314 đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thị xã Tây Ninh) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; báo cáo khi hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng, vận hành, khai thác; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu (thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện nơi đi).
- Sở Xây dựng Tây Ninh nhận báo cáo và gửi phiếu tiếp nhận cho chủ đầu tư theo mẫu.
Gửi qua đường bưu điện
Sở Xây dựng
Phiếu tiếp nhận
Không có
Không có
Sở Xây dựngApproved
Thủ tục báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng  Thủ tục báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Chủ đầu tư đối với công trình đang thi công, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng đối với công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.
49182
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Báo cáo nhanh sự cố theo mẫu;
- Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố lập theo mẫu;
- Mô tả diễn biến của sự cố;
- Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
01 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo (thời gian nhận giấy báo cáo là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành).
- Chủ đầu tư đối với công trình đang thi công, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng đối với công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm lập báo cáo nhanh sự cố công trình và gửi tới Sở Xây dựng Tây Ninh (địa chỉ: 314 đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thị xã Tây Ninh) trong vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự cố (thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện nơi đi).
- Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố đối với công trình xây dựng cấp I, cấp II, cấp III (là nhiệm vụ quy định cho UBND tỉnh tại Điều 35 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng).
- Sau khi nhận được báo cáo, Sở Xây dưng gửi phiếu tiếp nhận qua đường bưu điện cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm nhận báo cáo căn cứ theo dấu công văn đến).
Gửi báo cáo qua đường bưu điện
Sở Xây dựng
Phiếu tiếp nhận
Không có
Không có
Sở Xây dựngApproved
Thủ tục báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại .  Thủ tục báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại .
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;
+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.
Tổ chức
49190
Văn bản báo cáo, trong đó nêu rõ lý do và thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể.
Không
Tối thiểu 14 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài, ngân hàng thương mại gửi văn bản báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại.
+ Nộp trực tiếp; + Qua đường bưu điện.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Không
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Thủ tục Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại  Thủ tục Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;
+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.
Tổ chức
49200
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.
Không
Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên phòng giao dịch; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phòng giao dịch hoạt động theo tên mới.
+ Nộp trực tiếp; + Qua đường bưu điện.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Không
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Thủ tục báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại  Thủ tục báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;
+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.
Tổ chức
49210
+ Văn bản báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi Ngân hàng thương mại đặt trụ sở của văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp.
không
Ngân hàng thương mại quyết định việc khai trương hoạt động Văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp ở trong nước chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động.
+ Nộp trực tiếp; + Qua đường bưu điện.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
Không
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Thủ tục báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại  Thủ tục báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011; + Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.
Tổ chức
49220
+ Văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước.
Không
Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước về việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài hoạt động theo tên, địa điểm đặt trụ sở mới.
Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngân hàng thương mại có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trước đây và nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp mới.
+ Nộp trực tiếp;+ Qua đường bưu điện.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Không
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Thủ tục báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại.  Thủ tục báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại.
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;
+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.
Tổ chức
49230
Văn bản báo cáo trong đó nêu rõ lý do, ngày chấm dứt hoạt động.
Không
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng thương mại gửi văn bản báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.
+ Nộp trực tiếp; + Qua đường bưu điện.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Không
Không
Không
Ngân hàng Nhà nướcApproved
Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
- Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
- Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/ 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng .
- Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

Cá nhân
49240
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;
- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sĩ luật;
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng; Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành hành nghề công chứng thì nộp Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng”.Cụ thể:
+ Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh thẩm phán, bản sao có chứng thực Giấy chứng minh kiểm sát viên, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận điều tra viên.
+ Bản sao có chứng thực Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; bản sao có chứng thực bằng tiến sỹ luật.
+ Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Đối với luật sư đã hành nghề từ ba năm trở lên thì phải có bản sao có chứng thực thẻ luật sư và Giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó xác nhận rõ về thời gian hành nghề luật sư.
+ Đối với Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc phải kèm theo giấy tờ chứng minh đã nghĩ hưu hoặc thôi việc.
- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn; (không áp dụng cho người được miễn)
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy chứng nhận sức khỏe
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
* Bước 1. Cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tư pháp Tây Ninh, số 302, đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thị xã Tây Ninh. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Công chức tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
* Bước 2. Sở Tư pháp có Công văn đề nghị Bộ Tư pháp quyết định Bổ nhiệm Công chứng viên.
* Bước 3. Nhận kết quả từ Bộ Tư pháp chuyển về. Công chức trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp
Sở Tư pháp Tây Ninh
Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Không có
Không có
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII;
- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.
- Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11, ngày 22/8/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 67/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lĩnh vực Công an nhân dân.
- Thông tư 04/2007/TT-BYT, ngày 12/02/2007 của Bộ y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.
- Thông tư số 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị người giám định viên tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông./.
Tổ chức
49250
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị của Giám đốc Sở chuyên môn;
- Văn bản xác nhận có thời gian giúp việc giám định viên từ 5 năm trở lên;
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm.
- Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự.
- Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý lĩnh vực giám định.
- Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
20 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Bước 1. Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tư pháp Tây Ninh, số 302, đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thị xã Tây Ninh. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Công chức tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
* Bước 2: Lập văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
* Bước 3: Công chức trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho đại diện tổ chức.
Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp
Sở Tư pháp Tây Ninh
Quyết định hành chính
Đối với hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên thuộc ngành Công an nhân dân phải có cấp hàm từ Thượng quý trở lên (theo quy định tại điểm a, mục 1, phần II Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11);
không có
Sở Tư phápApproved
Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế;
- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ;
- Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 và Tiết a, b Điểm 1 Khoản 8 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của chính phủ;
- Khoản 2 Điều 1, Điểm b, c Khoản 5 Điều 1 và Phụ lục 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh.
Cá nhân, tổ chức
49260
a. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định (mẫu số 4b/ĐĐN-ĐĐKKD phụ lục 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu (nếu là doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
40 ngày làm việc đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc theo Điểm b Khoản 5 Điều 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013; 20 ngày làm việc đối với trường hợp không phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc theo Điểm c Khoản 5 Điều 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013.
* Bước 1.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (Số 22 đường Lê Lợi, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Dược.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
* Bước 2:
Phòng Nghiệp vụ Dược thực hiện các công việc sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi.
+ Trình Lãnh đạo Sở ký, cấp Giấy phép hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy phép, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.
Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
(Khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013)
*Phần tài liệu kỹ thuật theo quy định như sau:
- Cơ sở kinh doanh thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GDP, GPP) phù hợp với hình thức và phạm vi kinh doanh chỉ cần bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ hoặc người đứng đầu cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) Giấy chứng nhận thực hành tốt.
- Cơ sở kinh doanh thuốc chưa được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GDP, GPP) phù hợp với hình thức và phạm vi kinh doanh được thực hiện như sau:
+ Đối với cơ sở bán buôn thuốc: hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc.
+ Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.
+ Đối với cơ sở bán lẻ thuốc chưa thực hiện GPP theo lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) do Bộ Y tế quy định, tài liệu kỹ thuật gồm: bản kê khai địa điểm và trang thiết bị cơ sở kinh doanh (mẫu số 07/KKĐĐ-TTB); bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn (mẫu số 06/KKNS).”
Theo Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính
* Phí thẩm định:
- Đối với cơ sở bán lẻ thuốc:
+ Cơ sở bán lẻ thuốc chưa bắt buộc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình: 1.000.000 đồng/lần thẩm định
+ Cơ sở bán lẻ thuốc chưa bắt buộc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình ở các địa bàn thuộc vùng khó khăn gồm 22 xã theo quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh: 500.000 đồng/lần thẩm định hồ sơ
+ Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: 500.000 đồng/lần thẩm định
+ Không thu phí đối với cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.
- Đối với cơ sở bán buôn thuốc:
+ Doanh nghiệp: 4.000.000 đồng/lần thẩm định
+ Đại lý: 1.000.000 đồng/lần thẩm định
Sở Y tếApproved
Thủ tục cấp (hoặc điều chỉnh) sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Thủ tục cấp (hoặc điều chỉnh) sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2Attachment
- Điều 70, Luật Bảo vệ môi trường 2005;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Tổ chức, cá nhân
49271
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (Phụ lục 1);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;
- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);
- Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);
- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.
30 ngày làm việc
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 606, đường 30/4, phường 3, thị xã Tây Ninh). Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận. Chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian không quá 01 ngày.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
Bước 2. Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng. Trường hợp có từ 01 (một) loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 03 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ), Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung).
- Thẩm định hồ sơ theo quy định:
+ Nếu kết quả thẩm định đạt thì trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định.
+ Nếu kết quả thẩm định không đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung.
- Sau khi được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định, nhận lại hồ sơ, giao kết quả cho bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.
Bước 3. Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ để lưu trữ vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
- Trả kết quả: Sổ đăng ký (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền);
Trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” - Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.
Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sổ đăng ký
Không
Không có
Tài nguyên - Môi trườngApproved
Thủ tục cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở do bị hỏng bằng Thủ tục cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở do bị hỏng bằng
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Mức độ 2
- Luật Giáo dục;
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;
- Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cá nhân
49286
a). Thành phần hồ sơ :
- Bản chính bằng tốt nghiệp (nếu hỏng);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ hoặc Chứng minh thư (nếu có). Nếu qua đường bưu điện phải được chứng thực.
b). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Nếu nộp trực tiếp giải quyết 01 ngày làm việc; nếu nộp qua đường bưu điện 3 ngày làm việc
* Bước 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Không để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ quá 2 lần thi thực hiện TTHC.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
*Bước 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện:
- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi;
- Tham mưu lập tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét chấp thuận hoặc văn bản trả lời từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết.
*Bước 3.
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Bản sao bằng tốt nghiệp
không có
không có
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyệnApproved
1 - 30Next